Waarom is afval scheiden belangrijk?

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Dit artikel gaat over het belang van afvalscheiding. Dat doen we voor recycling. De afscheiding begint al in ons huis.

Recycling

Bij afvalscheiding is recycling een sleutelwoord. Vroeger werd afval ongescheiden op een vuilnisbelt gestort, maar die tijd ligt ver achter ons. Aan de ene kant hebben we de conclusie getrokken, dat die manier heel milieubelastend was en aan andere kant werden er spullen weggegooid die nog prima ergens voor kunnen worden gebruikt. Daarom doen we aan recycling. Met andere woorden we kijken goed naar de herbruikbaarheid van afval. Onder meer glas, papier, plastic en batterijen kunnen grotendeels worden hergebruikt. Inderdaad ook het plastic, waar veel dieren aan sterven, omdat ze het opeten. Met afvalscheiding en recycling kunnen we besparen op grondstoffen en dat kan geld opleveren. Dat is natuurlijk heel prettig, maar het besef is gelukkig gegroeid dat we op een andere manier met afval dienen om te gaan.

Wat kunnen wij doen?

Omdat materialen op diverse manieren worden gerecycled, dienen die te worden gescheiden. Dat dient al bij ons thuis te gebeuren. Gooi niet al het afval in een bak, maar scheid dat dan al en doe dat in verschillende bakken. Daarbij sluit je uiteraard aan de scheiding die de afvalophaaldienst aanhoudt. Je dient daarvoor te weten welk afval in welke bak moet. Als dat niet goed gebeurt, dan gaat het daar al fout. Het is natuurlijk heel jammer als bij het gft-afval enig plastic wordt gegooid. Als een verpakking bijvoorbeeld deels uit papier en deels uit plastic bestaat, scheid dan die twee. Je kunt bij de aanschaf van spullen al letten op de mate van recyclebaarheid.

Grote klussen

Als je een omvangrijke klus thuis gaat doen, dan zou je een rolcontainer kunnen bestellen. Bijvoorbeeld als je de tuin volledig gaat veranderen. Als je dan al het groene afval direct in een rolcontainer kunt gooien, dan is dat wel zo handig. Dat geldt ook voor een verbouwing in je woning. Als je veel puin hebt, dan is het zeker het overwegen waard om een rolcontainer te bestellen. Maar scheid ook in zo’n geval de diverse soorten afval. Gooi bijvoorbeeld geen glas bij hout of beton.